อีสานโพล “เบลล่า-ณเดชน์” มาแรง ยกให้เป็นนางเอกพระเอก แห่งปี 65

อีสานโพล "เบลล่า-ณเดชน์" มาแรง ยกให้เป็นนางเอกพระเอก แห่งปี 65

สำหรับ ข่าวบันเทิง “อีสานโพล” (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสำรวจในหัวข้อเรื่อง “เก็บคะแนนครึ่งปีแรกรางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565” เหตุผลในการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี  ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล ซึ่งมีสำรวจตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,109 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 และจะมีการเก็บข้อมูลอีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปี โดยการสำรวจแต่ละครั้งจะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคล องค์กร หรือผลงาน ที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล เป็นลักษณะแบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้ ซึ่งจากการประมวลผลที่ทำการสำรวจมาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว อันดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในสาขาเกี่ยวกับการแสดงพบว่า ผู้ที่ได้รางวัลแห่งปีจะได้แก่