“ใบเตย – ดีเจแมน” พบอัยการพร้อมเผยไม่ได้โดนหมายจับ

"ใบเตย - ดีเจแมน" พบอัยการพร้อมเผยไม่ได้โดนหมายจับ

สำหรับ ข่าวบันเทิง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดี Forex-3D ทั้งหมด 8 ราย ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3 มาตรา 14 รวมทั้งเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน โดยในจำนวนดังกล่าว มี “ดีเจแมน” และ “ใบเตย สุธีวัน” รวมอยู่ด้วย ทางอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ได้นัดผู้ต้องหาทั้งหมดให้มาฟังคำสั่งคดี ในวันที่ 16 มีนาคม 2566